Teknikcollege Kronoberg

Hög teknisk kompetens är avgörande för den svenska industrins tillväxt. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege är ett nationellt koncept och vi arbetar för hela Kronoberg.

Status, kvalité och matchning

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Grundstenen i konceptet är åtta kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

En stark industri behöver kompetenta medarbetare

Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och välfärd. Idag står industrin för nära 80 % av landets totala export och har stor betydelse för vår samhällsekonomi. Hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare.

Teknikcollege Kronoberg

I Kronoberg arbetar samtliga åtta kommuner tillsammans i Teknikcollege. Certifierade utbildningar finns på följande gymnasieskolor och vuxenutbildningar;

  • Haganässkolan, Älmhult Teknikprogrammet och Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4)
  • Kungsmadskolan, Växjö Industritekniska programmet
  • Kunskapscentrum, Markaryd El- och Energiprogrammet, inriktning Automation
  • Sunnerbogymnasiet, Ljungby Teknikprogrammet och Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4)
  • Teknikum, Växjö El- och Energiprogrammet, inriktning Automation Teknikprogrammet och Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4)
  • Wasaskolan, Tingsryd Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, industriutbildning bas för vuxna och Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4)

Totalt är det omkring 500 elever i Kronoberg som läser en Teknikcollegecertifierad utbildning.

Projekt inom Teknikcollege

Inom Teknikcollege Kronoberg genomför vi olika projekt.

TE4-resa – De elever som valt att läsa ett fjärde år inom teknikprogrammet tar vi med på en resa där eleverna ska finna inspiration.

TE4-kväll – Vi arrangerar även kvällar för de som valt att läsa ett fjärde år där kvällen kan bestå av exempelvis middagar, biobesök samt föreläsningar.

Alvestadagarna – Varje år arrangerar vi Alvestadagarna. Då får samtliga nior från Alvestas högstadieskolor komma till Epic för att få en bättre inblick i industrin, testa på olika teknikaktiviteter och lyssna på en inspirationsföreläsning om branschen och dess utbildningsmöjligheter.

Handledarutbildning – Vi erbjuder varje år våra samverkansföretag möjligheten att gå en handledarutbildning för de medarbetare som ska ta emot praktikanter.

Inspirationsdag – Vi genomför varje år en inspirationsdag som är riktat till alla TC-certifierade utbildningar i Kronoberg. De senaste åren har dagen besått utav inspirerande föreläsningar och tävlingar i samband med det tema som dagen utgår ifrån.

Studieresa – För alla nya elever som börjar årskurs 1 arrangerar vi varje år en studieresa. Resan är till för att skapa ett mervärde för eleverna och samtidigt för att de ska få en bättre insikt i Teknikcollege konceptet. Förra året fick eleverna besöka Vattenhallen Science Center i Lund och även ett industriföretag i regionen.

Kompetensutvecklingsdag – Kompetensutvecklingsdagen genomförs varje år och är riktad mot lärare samt rektorer inom Teknikcollege Kronoberg. Utifrån ett tema får deltagarna ta del av föreläsningar samtidigt som de alla får träffa varandra och arbeta tillsammans i workshops.

IGE-day – Introduce a Girl to Engineering day. Ett nationellt koncept som vi även tillsammans med WiTech IT Network blivit mer involverade i. Detta året höll vi till i Epic och 20 stycken teknikintresserade tjejer fick testa på olika teknikaktiviteter där dagen avslutades med en gemensam lunch.

Branschdag – Inom Teknikcollege Kronoberg arrangerar vi branschdagar. Vår senaste branschdag genomfördes i samarbete med Vård- och omsorgs college och riktade sig till studie- och yrkesvägledare samt representanter från AF. Under dagen fick bland annat deltagarna ta del av en inspirationsföreläsning och arbeta tillsammans i en workshop.

Vill du veta mer?

Läs mer om verksamheten på teknikcollege.se/kronoberg eller kontakta oss för att få veta mer;

Verksamhetsansvarig

Maja Karlberg

073-728 23 23

maja.karlberg@gotech.se